Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lelki táplálék


Ha felismered magadban valamelyik bűnt az alábbiak közül, akkor sürgősen megtérésre van szükséged, azaz be kell fogadnod Jézus Krisztust a szívedbe. Tarts bűnbánatot, valld meg a bűneidet, hagyd el azokat, akkor bűnbocsánatot kapsz. A Szent Szellem képessé tesz, az Istennek tetsző, engedelmes életre:
csak így juthatsz a mennyországba, elnyerve az üdvösséget és az örök életet.


   1. ANYAGI – PÉNZÜGYI JELLEGŰ BŰNÖK
          * pénzimádat
          * költekezés
          * ingyenélés
          * kölcsönkéregető életvitel
          * lopás
          * csalás
          * zsarolás

   2. TESTI – FIZIKAI – SZOKÁSBŰNÖK (SZENVEDÉLYEK)
          * részegség
          * dohányzás
          * kábítószer élvezet
          * sok evés
          * kávézáshoz való kötődés
          * gyönyörhajhászás
          * luxushajhászás

   3. TÁPLÁLÉKKAL, ITALLAL KAPCSOLATOS BŰNÖK
          * mértéktelenség
          * részegség
          * dobzódás

   4. EGYÉB, A TESTTEL KAPCSOLATOS BŰNÖK
          * önsajnálat

   5. PARÁZNASÁG BŰNEI
          * kacérság
          * tisztátalan szemek
          * parázna gondolatok megtűrése
          * leselkedés
          * szemérmetlenség
          * pornó képek-filmek-újságok nézése
          * önkielégítés
          * házasságon kívüli nemi kapcsolatok
          * perverzitás
          * bujálkodás, orgiák
          * házasságtörés
          * erőszakosság a nemi kapcsolatban

   6. INDULAT – ÉRZELMI JELLEGŰ BŰNÖK
          * bosszankodás
          * veszekedés
          * megbocsátatlanság
          * agresszivitás
          * féltékenység

   7. TESTI – FIZIKAI – ERŐSZAKOS BŰNÖK
          * fenyegetés
          * verekedés
          * kegyetlenkedés
          * szadizmus
          * ölés
          * magzatelhajtás, abortusz
          * öngyilkosság
          * emberrablás

   8. A BESZÉD (NYELV) BŰNEI
          * pletyka
          * rágalmazás
          * hazugság
          * buta humorizálás
          * gúnyolódás
          * kérkedés
          * szóharc
          * ítélkező beszéd
          * elégedetlenkedés
          * káromkodás
          * káromlás
          * esküdözés

   9. JELLEMBELI ÉS KAPCSOLATBELI BŰNÖK
          * önzés
          * hálátlanság
          * versengés
          * igazságtalanság
          * okoskodás
          * ítélkezés
          * önimádat
          * szeretetlenség
          * szívtelenség
          * akaratosság
          * tiszteletlenség
          * uralkodás
          * gonoszság
          * előítéletek elfogadása és ápolása
          * fajgyűlölet
          * hűtlenség
          * hamisság
          * hízelgés
          * lustaság
          * ábrándozás
          * felelőtlenség
          * fékezhetetlenség
          * türelmetlenség
          * önhajszolás

  10. OKKULT BŰNÖK
          * babonaság
          * ráolvasás
          * varázslás
          * jövendölés
          * spiritizmus
          * idegen kultuszokkal való foglalkozás
          * jóga
          * tévtanokkal való foglalkozás
          * sátánnal való okkult foglalkozás
          * szerencsejáték
          * gondolatátvitel

  11. VALLÁSOS BŰNÖK
          * bálványimádás
          * halottakhoz való beszéd
          * esküdözés
          * idegen vallások gyakorlása
          * tévtanok követése
          * vallásos önigazultság
          * megbotránkoztatás
          * öncélú teológizálás
          * tudatos ellenállás
          * vallásos képmutatás
          * vitatkozás, hitviták
          * hitetlenkedés
          * engedetlenség, pártoskodás
          * gyülekezet-ellenesség
          * öndicsőítés
          * imádság hiánya
          * nem adakozás
          * lelki élettelenség, világiasság
          * panaszkodás
          * kritizálás
          * törvényeskedés
          * taníthatatlanság
          * aggodalmaskodás
          * vallásos agresszivitás

Olvass naponta Bibliát imádkozó lelkülettel, hogy az evangélium a lényed részévé váljon és a Szentlélek megismertesse belőle Isten szeretetteljes örömhírét, kiszorítva szívedből a fenti bűnöket.

Az Úrnak lelke van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
Lukács evangéliuma 4, 18-19

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Máté evangéliuma 28, 19-20

 
 
 

 

Profilkép


gyula2011

gyula2011